Trefadder_logo

TREFADDER

Karbonfangst med norsk klimaskog

Gjennom Trefadder AS sine klimaskoger kan nå bedrifter og privatpersoner bli karbonnøytral.

Dette er godt og rimeligere alternativ enn internasjonale klimakvoter og samtidig som det garantert gir en miljømessig effekt.

All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell og på de områder som gir best forutsetninger maksimal vekst og høyest klimaskog kvalitet. Hele produksjonsfasen dokumenteres med sporbarhet, journalføring og bilder.

10 tonn CO2

En nordmann slipper ut ca 10 tonn CO2 hvert år.

2 tonn CO2

Et norsk grantre binder ca. 2 tonn CO2 

2 tonn CO2

Ved å plante 5 trær (som vokser opp) hvert år er man karbonnøytral.